Bê tông nhẹ chống nóng
Bê tông nhẹ chống nóng

Bê tông nhẹ chống nóng

Bê tông bọt khí nhẹ là một loại bê tông có khối lượng riêng thấp hơn so với bê tông thông thường, thiết kế chế tạo dây chuyền san xuat tự đông